default-logoCourbetstraat 34, Amsterdam
020 - 894 32 55
info@chirurgiecentrum.nl

Home

  • Ervaren chirurgen

    met oog voor u.

Waarvoor kunt u terecht bij ChirurgieCentrum?

ChirurgieCentrum is een gespecialiseerd, kleinschalig behandelcentrum voor kleine, poliklinische ingrepen. U kunt bij ons terecht voor o.a. moedervlekken, vetbultjes, en ingegroeide teennagels. Kortom, behandelingen die onder lokale verdoving kunnen worden uitgevoerd door gespecialiseerde chirurgen. Tijdens het eerste consult wordt niet alleen de diagnose gesteld maar meestal ook de behandeling uitgevoerd.

Zodat u minder vaak naar ons toe hoeft te komen.

Focus

In ChirurgieCentrum worden uitsluitend laag complexe verrichtingen aangeboden. De ingrepen worden door chirurgen uitgevoerd. Hoe vaker een ingreep wordt verricht, hoe hoger de kwaliteit is. Betere zorg is in uw belang; minder operaties, minder medicatie, minder heroperaties. Wij stellen hoge eisen aan patiëntvriendelijkheid en dienstverlening.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u de beste zorg krijgt.

Verzekerde zorg

ChirurgieCentrum is een door het ministerie erkende instelling voor medisch specialistische zorg. De zorg die wordt geboden door ChirurgieCentrum valt binnen de basisverzekering. Dit betekent dat deze wordt vergoed door uw verzekering.

In ChirurgieCentrum worden de ingrepen uitsluitend verricht door geregistreerde en gespecialiseerde chirurgen. Omdat wij het belangrijk vinden dat u in goede handen bent.

Zorg met oog voor u.

Vrije artsenkeuze

Elke patiënt heeft vrije artsenkeuze. U mag dus zelf kiezen naar welke specialist u gaat. Deze keuze mag niet worden beïnvloed door financiële beperkingen. Dit betekent dat uw behandeling vergoed wordt door uw verzekeraar, ook als uw behandelaar geen contract heeft afgesloten met uw verzekeraar.